Unikgruppen Sverige AB

 Inredning för väggar & fönster     

Vill du bli återförsäljare eller leverantör? Har du frågor eller åsikter? Hör gärna av dig!

Det enklaste sättet att nå oss är via nedanstående formulär, men du är självklart även välkommen att ringa eller kontakta oss på annat sätt. Vi är alltid glada att höra från dig!


 

* = Obligatoriskt fält
 

Du kan också kontakta oss direkt via nedanstående kontaktuppgifter:


 

Unikgruppen Sverige AB
Andesitgatan 23 C
254 68 HELSINGBORG
 

Telefon (växel): 042 -453 08 32

E-post: info@unikgruppen.se


I samband med att du kontaktar oss så anger du vissa personuppgifter, oftast namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer. I samband med att du kontaktar oss godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, dvs svara på din fråga. Vi medverkar inte till någon slags spam, du får endast meddelande rörande din förfrågan eller annan kommunikation som du själv initierat.

Enligt GDPR och personuppgiftslagen får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande, vilket ges i samband med att du kontaktar oss. Mer information om GDPR och vår integritetspolicy hittar du här nedan. 


INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Unikgruppen Sverige AB (fortsättningsvis benämnt som Unikgruppen) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare och kunder i våra digitala kanaler, exempelvis webbutiker, webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga av våra digitala kanaler.

Vi vill med denna policy att du ska känna dig trygg över att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Unikgruppen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi medverkar inte till någon slags spam. Som kund hos oss kan du få meddelande rörande din order, betalning eller annan kommunikation som du själv initierat. E-postmeddelande från tredje part eller kommunikation rörande varor och tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

Du kan komma att få information, nyhetsbrev och erbjudanden, men endast om du godkänt detta genom att t.ex. starta en prenumeration på vårt nyhetsbrev. I dessa fall kan du enkelt avregistrera dig från medlemsutskicken via en länk i meddelandet utan att behöva logga in. Avanmälan kan också göras direkt i webbutiken eller genom att på annat sätt kontakta oss. Tänk på att om du registrerat dig flera gånger kan det krävas att du också avanmäler dig flera gånger.

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör lagd order. Mobilnumret används inte på något annat sätt. Någonsin.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via våra digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter vid utförande och leverans av de tjänster och varor vi erbjuder.

 

Kontaktinformation och personuppgiftsansvarig

Unikgruppen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan vara t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, kontonummer m.m.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling.

 

Vilka personuppgifter samlas in, behandlas och när raderas de?

För att du ska kunna köpa våra varor och tjänster eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

När du besöker/ använder våra webbutiker och digitala kanaler eller kommunicerar med oss i digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning, köp du genomför av produkter och tjänster samt annan transaktionshistorik. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter som du lämnar behandlas. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär och i webbutikernas kassor, när du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär, lämnar recensioner, deltar i tävlingar eller kommunicerar med oss via e-mail och telefon.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation eller begär en offert, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook) kan vi komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Vi har, precis som i princip alla webbplatser, placerat så kallade ”cookies” i flera av våra butiker och digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in och får butikerna att fungera korrekt och förbättra användarupplevelsen. Dessa kan komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, enhets-id, typ av webbläsare och cookieinformation. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, t.ex. uppfylla garantiåtaganden och bokföringslagen.  

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in kommer att behandlas av oss för följande ändamål.

1.     För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig, som t.ex. genomförande av köp och fakturering.

2.     För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mail, formulär och på våra konton i sociala medier.

3.     För att behandla din betalning eller upptäcka och förhindra bedrägerier.

4.     För att underhålla och förbättra våra digitala kanaler och vårt kunderbjudande.

5.     För att kunna tillhandahålla relevant och anpassad information och erbjudanden samt för att ta fram statistik och uppföljning över användningen av våra digitala kanaler och de produkter och tjänster som är kopplade till dessa.

6.     För marknadsföringsändamål och för att administrera marknadsföringsaktiviteter såsom tävlingar och dylikt.

 

Laglig grund och berättigade intressen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har annat legitimt skäl av att behandla dina personuppgifter.

 

Säkerhet och informationsskydd för personuppgifter

Unikgruppen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Endast medarbetare som ska utföra ett specifikt jobb (t.ex. packning och skeppning av order, fakturering, kundserviceärenden etc.) får tillgång till personligt identifierbar information.

Datorer och servrar som används för att lagra denna information finns i därför avsedd och säker miljö i Sverige. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personlig identifierbar information till utomstående parter.

Som utomstående part räknas dock inte betrodda externa samarbetspartners och leverantörer som utför uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster såsom drift av våra webbutiker, betalningslösningar, transporttjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss eller har tydligt angivna och officiella integritetspolicys för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan också lämna ut uppgifter i syfte att förhindra och vidta lämpliga åtgärder mot illegala aktiviteter, bedrägeri och brott mot våra villkor.

 

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning och annan lagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på e-mail eller via brev.

 

Ändring av integritetspolicy

Unikgruppen kan komma att vid behov göra ändringar i denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2018-05-08